Loading ...

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

03 Tháng Năm 2019 - PTCKT
Lượt xem: 982     Phản hồi: 0

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

 

Kính gửi:          Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

- Tên TCPH        : Công ty Cổ phần Sông Ba

- Tên giao dịch    : Công ty Cổ phần Sông Ba

- Trụ sở chính     : 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại         : 0236.3653592

- Fax                : 0236.3653593

 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán                : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

- Mã chứng khoán                 : SBA

- Loại chứng khoán               : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá                          : 10.000 đồng

- Sàn giao dịch                     : HoSE

- Ngày đăng ký cuối cùng       : 17/05/2019.

 

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng);

- Thời gian thanh toán: Ngày 27/05/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Ba, từ ngày 27/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

-          Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Ba

                         573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

-          Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sba2007@songba.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

 

 

Nội dung văn bản thông báo; Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức

 

 


Các tin khác

THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
CBTT: Quyết định của Tổng Giám đốc ngày 01/10/2018 v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Nhà máy thủy điện Krông H'năng
Thông báo về việc thực hiện chuyển tài khoản giao dịch chứng khoán tại HVS
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
Thông báo về việc Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
THÔNG BÁO NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 1 NĂM 2017
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
THÔNG BÁO: về việc thông tin về mã cổ phiếu SBA trong nội dung thời sự lúc 19h, ngày 15/11/2017 trên VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam
Công Bố Thông Tin Giao Dịch Mua Lại Cổ Phiếu
Thông báo về việc mua cổ phiếu lô “lẻ” của cổ đông làm cổ phiếu quỹ Công ty
Báo cáo thường niên năm 2016
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
123456

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 19/07/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 0,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,000
   tháng: 0,000
   năm: 17,235 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 188,18
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Dừng bảo dưỡng
định kỳNgày: 19/07/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,345
   tháng: 5,569
   năm: 93,364 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.437.020
ĐANG TRỰC TUYẾN: 44