Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2019 so với quý 1/2018

17 Tháng Tư 2019 - PTCKT
Lượt xem: 1.356     Phản hồi: 0

 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận quý 1/2019 và quý 1/2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2019: 26.857.855.558 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2018: 38.834.538.585  đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2019 giảm so với quý 1/2018 là 11.976.683.027  đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính quý 1/2019)

ĐVT: VNĐ

 

STT

Chỉ tiêu

Quý 1/2019

Quý 1/2018

Chênh lệch

 

Giá trị

% [(giảm (-), tăng (+)]

 

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

64.274.880.341

 80.524.233.074

 (16.249.352.733)

-20,18

 

2

Giá vốn hàng bán

19.528.179.066

20.454.389.506

 (926.210.440)

-4,53

 

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

44.746.701.275

60.069.843.568

 (15.323.142.293)

-25,51

 

4

Doanh thu hoạt động tài chính

214.809.019

255.833.616

 (41.024.597)

-16,04

 

5

Chi phí tài chính

11.929.211.133

13.336.477.411

 (1.407.266.278)

-10,55

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.143.381.505

4.654.656.034

 (511.274.529)

-10,98

 

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

28.888.917.656

42.334.543.739

 (13.445.626.083)

-31,76

 

8

Thu nhập khác

352.893.745

49.521.488

 303.372.257

612,61

 

9

Chi phí khác

20.263.782

48.495.488

 (28.231.706)

-58,22

 

10

Lợi nhuận khác

332.629.963

1.026.000

 331.603.963

32.320,07

 

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

29.221.547.619

42.335.569.739

 (13.114.022.120)

-30,98

 

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

2.363.692.061

 3.501.031.154

 (1.137.339.093)

-32,49

 

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

26.857.855.558

38.834.538.585

 (11.976.683.027)

-30,84

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 1/2019 giảm so với quý 1/2018:

Quý 1/2019, thời tiết khô hạn do hiện tượng El Nino quay lại làm cho số ngày mưa ít hơn so với quý 1/2018 nên sản lượng điện phát giảm 14,81 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 16,25 tỷ đồng.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2019 so với quý 1/2018 giảm 11,97 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 30,84%.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.

 

Công văn công bố thông tin: Tải về

 

Explanation for the business result differences between quarter 1/2019 and quarter 1/2018

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 29/05/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,344
   năm: 6,947 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 200,85
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 29/05/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,231
   tháng: 4,513
   năm: 28,043 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.150.267
ĐANG TRỰC TUYẾN: 21