Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2018 so với năm 2017

27 Tháng Ba 2019 - PTCKT
Lượt xem: 913     Phản hồi: 0

 


Kính gửi:     

 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. 

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận năm 2018 và năm 2017 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 96.342.276.088 đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 135.909.398.292 đồng. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 giảm so với năm 2017 là 39.567.122.204  đồng. 

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính năm 2018):

 

ĐVT: VNĐ

 

STT

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2017

Chênh lệch

 

Giá trị

% [(giảm (-), tăng (+)]

 

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

254.006.800.774

333.016.036.443

-79.009.235.669

-23,73

 

2

Giá vốn hàng bán

82.110.521.852

111.750.120.873

-29.639.599.021

-26,52

 

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

171.896.278.922

221.265.915.570

-49.369.636.648

-22,31

 

4

Doanh thu hoạt động tài chính

388.002.583

274.292.146

113.710.437

41,46

 

5

Chi phí tài chính

52.644.101.000

58.632.807.677

-5.988.706.677

-10,21

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.707.640.461

17.597.017.392

-889.376.931

-5,05

 

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

102.932.540.044

145.310.382.647

-42.377.842.603

-29,16

 

8

Thu nhập khác

478.007.244

232.258.928

245.748.316

105,81

 

9

Chi phí khác

309.430.759

471.183.847

-161.753.088

-34,33

 

10

Lợi nhuận khác

168.576.485

-238.924.919

407.501.404

-170,56

 

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

103.101.116.529

145.071.457.728

-41.970.341.199

-28,93

 

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

6.758.840.441

9.162.059.436

-2.403.218.995

-26,23

 

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

96.342.276.088

135.909.398.292

-39.567.122.204

-29,11

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh năm 2018 giảm so với năm 2017: 

Năm 2018, thời tiết diễn biến bất thường, số ngày mưa trong năm ít hơn so với năm 2017 nên sản lượng điện phát giảm 111,04 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 79,01 tỷ đồng. 

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 so với năm 2017 giảm 39,57 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 29,11%. 

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.


Nội dung văn bản: Tải về
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 29/05/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,344
   năm: 6,947 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 200,85
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 29/05/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,231
   tháng: 4,513
   năm: 28,043 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.149.988
ĐANG TRỰC TUYẾN: 8