Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 4/2018 so với quý 4/2017

21 Tháng Giêng 2019 - PTCKT
Lượt xem: 679     Phản hồi: 0

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận quý 4/2018 và quý 4/2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2018: 28.414.552.697 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2017: 39.033.938.339 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2018 giảm so với quý 4/2017 là 10.619.385.642  đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính quý 4/2018)


 

STT

Chỉ tiêu

Quý 4/2018

Quý 4/2017

Chênh lệch

 

Giá trị

% [(giảm (-), tăng (+)]

 

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

79.566.533.015

104.188.231.871

-24.621.698.856

-23,63

 

2

Giá vốn hàng bán

33.048.534.992

43.430.247.658

-10.381.712.666

-23,90

 

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

46.517.998.023

60.757.984.213

-14.239.986.190

-23,44

 

4

Doanh thu hoạt động tài chính

3.674.869

85.271.925

-81.597.056

-95,69

 

5

Chi phí tài chính

12.916.966.327

13.852.951.455

-935.985.128

-6,76

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.734.033.125

6.585.250.961

-1.851.217.836

-28,11

 

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

28.870.673.440

40.405.053.722

-11.534.380.282

-28,55

 

8

Thu nhập khác

262.968.083

91.422.737

171.545.346

187,64

 

9

Chi phí khác

143.759.322

117.785.740

25.973.582

22,05

 

10

Lợi nhuận khác

119.208.761

(26.363.003)

145.571.764

-552,18

 

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

28.989.882.201

40.378.690.719

-11.388.808.518

-28,20

 

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

575.329.504

 1.344.752.380

-769.422.876

-57,22

 

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

28.414.552.697

39.033.938.339

-10.619.385.642

-27,21

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 4/2018 giảm so với quý 4/2017:

Quý 4/2018, thời tiết diễn biến bất thường, số ngày mưa (chỉ tập trung từ giữa tháng 12) ít hơn so với quý 4/2017 nên sản lượng điện phát giảm 41,54 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 24,62 tỷ đồng.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4/2018 so với quý 4/2017 giảm 10,62 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 27,21%.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 24/02/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,086
   năm: 2,555 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 203,18
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 24/02/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,7 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,482
   tháng: 4,865
   năm: 13,955 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:13.622.738
ĐANG TRỰC TUYẾN: 41