Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 3/2018 so với quý 3/2017

19 Tháng Mười 2018 - PTCKT
Lượt xem: 939     Phản hồi: 0

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận quý 3/2018 và quý 3/2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2018: 22.282.679.037 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2017: 42.746.246.837 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2018 giảm so với quý 3/2017 là 20.463.567.800  đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính quý 3/2018)

 

ĐVT: VNĐ

 

STT

Chỉ tiêu

Quý 3/2018

Quý 3/2017

Chênh lệch

 

 

Giá trị

% [(giảm (-), tăng (+)]

 

 

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

55.993.220.634

 88.173.342.083

-32.180.121.449

-36,50

 

 

2

Giá vốn hàng bán

15.775.355.670

23.938.929.678

-8.163.574.008

-34,10

 

 

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

40.217.864.964

64.234.412.405

-24.016.547.441

-37,39

 

 

4

Doanh thu hoạt động tài chính

4.044.521

47.087.894

-43.043.373

-91,41

 

 

5

Chi phí tài chính

13.137.091.741

14.773.646.844

-1.636.555.103

-11,08

 

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.596.135.198

4.388.918.371

-792.783.173

-18,06

 

 

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

23.488.682.546

45.118.935.084

-21.630.252.538

-47,94

 

 

8

Thu nhập khác

50.535.113

20.379.580

30.155.533

147,97

 

 

9

Chi phí khác

49.851.113

69.520.134

-19.669.021

-28,29

 

 

10

Lợi nhuận khác

684.000

-49.140.554

49.824.554

-101,39

 

 

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

23.489.366.546

45.069.794.530

-21.580.427.984

-47,88

 

 

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.206.687.509

 2.323.547.693

-1.116.860.184

-48,07

 

 

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

22.282.679.037

42.746.246.837

-20.463.567.800

-47,87

 

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 3/2018 giảm so với quý 3/2017:

Quý 3/2018, thời tiết diễn biến bất thường, số ngày mưa ít so với quý 3/2017 nên sản lượng điện phát giảm 34,48 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 32,18 tỷ đồng.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3/2018 so với quý 3/2017 giảm 20,46 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 47,87%.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 24/02/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,086
   năm: 2,555 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 203,18
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 24/02/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,7 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,482
   tháng: 4,865
   năm: 13,955 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:13.622.814
ĐANG TRỰC TUYẾN: 38