Loading ...

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 2/2018 so với quý 2/2017

20 Tháng Bảy 2018 - PTCKT
Lượt xem: 587     Phản hồi: 0

 

 

 

Kính gửi:

 

 

 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

 

 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”.

Công ty Cổ phần Sông Ba (MCK: SBA) xin báo cáo lợi nhuận quý 2/2018 và quý 2/2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2018: 6.810.505.769 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2017: 18.029.367.551 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2018 giảm so với quý 2/2017 là 11.218.861.782  đồng.

Các chỉ tiêu chính như sau (trích từ Báo cáo tài chính quý 2/2018)

 

 

ĐVT: VNĐ

 

STT

Chỉ tiêu

Quý 2/2018

Quý 2/2017

Chênh lệch

 

Giá trị

% [(giảm (-),

tăng (+)]

 

1

Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

37.922.814.051

57.605.150.624

-19.682.336.573

-34,17

 

2

Giá vốn hàng bán

12.832.241.684

19.749.423.660

-6.917.181.976

-35,02

 

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

25.090.572.367

37.855.726.964

-12.765.154.597

-33,72

 

4

Doanh thu hoạt động tài chính

124.449.577

137.436.391

-12.986.814

-9,45

 

5

Chi phí tài chính

13.253.565.521

14.894.862.062

-1.641.296.541

-11,02

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.722.816.104

2.941.053.494

781.762.610

26,58

 

7

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

8.238.640.319

20.157.247.799

-11.918.607.480

-59,13

 

8

Thu nhập khác

114.982.560

93.475.767

21.506.793

23,01

 

9

Chi phí khác

67.324.836

98.552.423

-31.227.587

-31,69

 

10

Lợi nhuận khác

47.657.724

(5.076.656)

52.734.380

-1.038,76

 

11

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

8.286.298.043

20.152.171.143

-11.865.873.100

-58,88

 

12

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.475.792.274

2.122.803.592

-647.011.318

-30,48

 

13

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

6.810.505.769

18.029.367.551

-11.218.861.782

-62,23

 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả kinh doanh quý 2/2018 giảm so với quý 2/2017:

Quý 2/2018, thời tiết diễn biến bất thường, số ngày mưa ít so với quý 2/2017 nên sản lượng điện phát giảm 23,69 triệu kWh và doanh thu giảm tương ứng là 19,68 tỷ đồng.

Từ yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2018 so với quý 2/2017 giảm 11,21 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 62,23%.

Công ty Cổ phần Sông Ba kính báo cáo và cam kết nội dung giải trình trên là đúng sự thật.

Trân trọng.

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 26/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 7,8 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,106
   tháng: 5,028
   năm: 16,999 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 188,67
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 26/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,410
   tháng: 12,190
   năm: 87,190 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.316.712
ĐANG TRỰC TUYẾN: 43