Loading ...

Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

05 Tháng Tư 2017 - PTCKT
Lượt xem: 973     Phản hồi: 0

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA.

(Ngày 18/4/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Hình thức biểu quyết

Thực hiện

7h30’–7h45’

I.    Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký, bổ sung thủ tục tư cách Cổ đông dự họp.

 

Ban Tổ chức

7h45÷8h00

II. Thủ tục khai mạc:

 

 

 

-      Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự

 

Ban Tổ chức

 

-      Tuyên bố lý do;

-      Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa.

 

 

-      Giới thiệu Thư ký;

-      Bầu Ban Kiểm phiếu (BKP)

Phiếu biểu quyết

Ô.Nguyễn Thành Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

 

-      Thông qua chương trình cuộc họp

Phiếu biểu quyết

Chủ tọa

8h00÷8h50

III.    Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)

 

 

 

1.   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

 

Ô.Phạm Phong

UVHĐQT-

Tổng giám đốc

 

2.   Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017

 

Chủ tọa

 

3.   Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán

 

Ô.Phạm Thái Hùng – KTT Công ty

 

4.   Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2016

 

Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)  

 

5.   Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty

 

 

6.   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

 

Chủ tọa

 

7.   Kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017

 

 


 

 

8.   Phương án mua thu hồi Cổ phiếu lô “lẻ” của Cổ đông làm cổ phiếu quỹ Công ty

 

8h50÷9h20

IV.  Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

 

Chủ tọa,

Cổ đông

9h20÷9h50

V.  Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Phiếu biểu quyết

Chủ tọa + Cổ đông + BKP

9h50÷10h05

VI.  Nghỉ giải lao 15 phút

(Ban Kiểm phiếu làm việc)

 

 

10h05÷10h30

VII.  Công bố kết quả Kiểm phiếu, biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội:

 

 

 

-      Công bố kết quả kiểm phiếu

 

Trưởng BKP

 

-      Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Phiếu biểu quyết

Thư ký

 

-      Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

 

Chủ tọa, Cổ đông

10h30÷10h45

-      Phát biểu bế mạc

 

Chủ tọa

Từ 10h45

-      Mời cơm thân mật.

 

Chủ tọa, Cổ đông, Khách mời

 

 

 

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017: Tải về

 

Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017: Tải về

 

Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán: Tải về

 

Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2016: Tải về

 

Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty: Tải về

 

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Tải về

 

Kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017: Tải về

 

Phương án mua thu hồi Cổ phiếu lô “lẻ” của Cổ đông làm cổ phiếu quỹ Công ty: Tải về

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 26/06/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 7,8 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,106
   tháng: 5,028
   năm: 16,999 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 188,67
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 26/06/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,410
   tháng: 12,190
   năm: 87,190 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.316.770
ĐANG TRỰC TUYẾN: 82