Loading ...
Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng: 08/03/2018 9:24:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 415    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ...
Nghị quyết số 05/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm; kế hoạch công tác quý 4/2017 và các nội dung quan trọng khác liên quan
Ngày đăng: 13/12/2017 9:44:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 689    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: NGHỊ QUYẾT SỐ 05/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÝ 3, 9 THÁNG ĐẦU NĂM; KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 4/2017 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC LIÊN QUAN ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 04/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017 BẰNG TIỀN
Ngày đăng: 30/11/2017 11:28:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.010    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ”Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty v/v "Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền” ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 3/2017
Ngày đăng: 12/09/2017 9:22:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 846    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 03/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 3/2017 ...
Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác
Ngày đăng: 29/06/2017 8:55:46 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 482    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác ... ...
Nghị quyết số 01/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4/2016, cả năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017, quý 1/2017 Công ty và các nội dung liên quan khác
Ngày đăng: 27/03/2017 10:41:22 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 683    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 01/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4/2016, cả năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017, quý 1/2017 Công ty và các nội dung liên quan khác ...
Nghị quyết số 04/16/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 4/2016 và các nội dung quan trọng khác
Ngày đăng: 20/12/2016 5:12:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.259    Phản hồi: 0
Nghị quyết số 04/16/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 4/2016 và các nội dung quan trọng khác ...
Nghị quyết số 03/16/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3/2016
Ngày đăng: 26/08/2016 5:21:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 618    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3/2016 ...
CBTT: Nghị quyết HĐQT V/v thông qua kết quả SXKD 2013; kế hoạch SXKD 2014
Ngày đăng: 22/01/2014 4:11:00 CH      Tác giả: Phạm Thái Hùng
Lượt xem: 2.367    Phản hồi: 0
SBA công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v thông qua kết quả SXKD quí 4, cả năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014 ...


  Tổng số 9 Trang / 1 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 14/12/2018
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,102
   tháng: 0,736
   năm: 28,640 / 42
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 201,93
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 14/12/2018
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,6 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,348
   tháng: 5,547
   năm: 131,015 / 180
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.315.775
ĐANG TRỰC TUYẾN: 40