Loading ...
Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018 4:20:37 CH      Tác giả: SBA
Lượt xem: 392    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng Công bố nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ...
Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018 3:43:00 CH      Tác giả: SBA
Lượt xem: 243    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng Công bố nội dung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ... ...
Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng: 08/03/2018 9:24:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 415    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Ngày đăng: 23/01/2018 3:51:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 563    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung ...
Nghị quyết số 05/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm; kế hoạch công tác quý 4/2017 và các nội dung quan trọng khác liên quan
Ngày đăng: 13/12/2017 9:44:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 689    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: NGHỊ QUYẾT SỐ 05/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÝ 3, 9 THÁNG ĐẦU NĂM; KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 4/2017 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC LIÊN QUAN ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 04/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017 BẰNG TIỀN
Ngày đăng: 30/11/2017 11:28:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.010    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ”Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty v/v "Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền” ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 3/2017
Ngày đăng: 12/09/2017 9:22:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 846    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 03/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 3/2017 ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày đăng: 26/07/2017 1:31:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 851    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác
Ngày đăng: 29/06/2017 8:55:46 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 482    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác ... ...
Nghị quyết số 01/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4/2016, cả năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017, quý 1/2017 Công ty và các nội dung liên quan khác
Ngày đăng: 27/03/2017 10:41:22 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 683    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 01/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4/2016, cả năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017, quý 1/2017 Công ty và các nội dung liên quan khác ...


  Tổng số 23 Trang / 3 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 14/12/2018
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,102
   tháng: 0,736
   năm: 28,640 / 42
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 201,93
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 14/12/2018
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,6 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,348
   tháng: 5,547
   năm: 131,015 / 180
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.316.017
ĐANG TRỰC TUYẾN: 44