Loading ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
Ngày đăng: 25/01/2019 3:43:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 404    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2018, nội dung cụ thể: ...
Nghị quyết số 09/18/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả công việc công ty thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm
Ngày đăng: 21/12/2018 4:56:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 554    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 27/07/2018 6:15:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 520    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018 4:20:37 CH      Tác giả: SBA
Lượt xem: 754    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng Công bố nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Ba điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ...
Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018 3:43:00 CH      Tác giả: SBA
Lượt xem: 428    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng Công bố nội dung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba điều chỉnh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ... ...
Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng: 08/03/2018 9:24:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 661    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Ngày đăng: 23/01/2018 3:51:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 816    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung ...
Nghị quyết số 05/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm; kế hoạch công tác quý 4/2017 và các nội dung quan trọng khác liên quan
Ngày đăng: 13/12/2017 9:44:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 918    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: NGHỊ QUYẾT SỐ 05/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÝ 3, 9 THÁNG ĐẦU NĂM; KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 4/2017 VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC LIÊN QUAN ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 04/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THỰC HIỆN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017 BẰNG TIỀN
Ngày đăng: 30/11/2017 11:28:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.343    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ”Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty v/v "Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền” ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 03/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD QUÝ 2, 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH QUÝ 3/2017
Ngày đăng: 12/09/2017 9:22:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.146    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố Nghị quyết số 03/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác quý 3/2017 ...


  Tổng số 26 Trang / 3 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 19/07/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 0,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,000
   tháng: 0,000
   năm: 17,235 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 188,18
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Dừng bảo dưỡng
định kỳNgày: 19/07/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,345
   tháng: 5,569
   năm: 93,364 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.436.957
ĐANG TRỰC TUYẾN: 61