Loading ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
Ngày đăng: 25/01/2019 3:43:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 87    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2018, nội dung cụ thể: ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 27/07/2018 6:15:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 347    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Ngày đăng: 23/01/2018 3:51:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 660    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày đăng: 26/07/2017 1:31:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 914    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
Ngày đăng: 24/01/2017 5:24:43 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 841    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 29/07/2016 4:23:07 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.408    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
Ngày đăng: 29/07/2016 4:21:03 CH      Tác giả: HDQT
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
Ngày đăng: 04/03/2015 2:46:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 2.265    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 30/07/2014 10:26:24 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.947    Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013
Ngày đăng: 26/07/2013 3:52:44 CH      Tác giả: PKTKH
Lượt xem: 2.269    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 ...


  Tổng số 12 Trang / 2 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 20/02/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,050
   tháng: 1,834
   năm: 4,370 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 202,67
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 20/02/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,155
   tháng: 7,445
   năm: 38,280 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.657.071
ĐANG TRỰC TUYẾN: 644