Loading ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
Ngày đăng: 23/01/2018 3:51:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 572    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày đăng: 26/07/2017 1:31:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 856    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
Ngày đăng: 24/01/2017 5:24:43 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 793    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 29/07/2016 4:23:07 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.356    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
Ngày đăng: 29/07/2016 4:21:03 CH      Tác giả: HDQT
Lượt xem: 942    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
Ngày đăng: 04/03/2015 2:46:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 2.217    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 30/07/2014 10:26:24 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.897    Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013
Ngày đăng: 26/07/2013 3:52:44 CH      Tác giả: PKTKH
Lượt xem: 2.225    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012
Ngày đăng: 30/01/2013 3:11:04 CH      Tác giả: PKTKH
Lượt xem: 2.211    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012
Ngày đăng: 30/07/2012 5:33:00 CH      Tác giả: PKTKH
Lượt xem: 2.541    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012 ...


  Tổng số 10 Trang / 1 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 18/12/2018
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,193
   tháng: 1,498
   năm: 29,402 / 42
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 202,67
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 18/12/2018
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 1,574
   tháng: 11,192
   năm: 136,659 / 180
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.336.588
ĐANG TRỰC TUYẾN: 85