Loading ...
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.
Ngày đăng: 22/01/2020 8:43:09 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 75    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2019, nội dung cụ thể: ...
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng: 24/07/2019 8:29:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 827    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
Ngày đăng: 25/01/2019 3:43:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 647    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2018, nội dung cụ thể: ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 27/07/2018 6:15:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 739    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
Ngày đăng: 23/01/2018 3:51:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.019    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 26/07/2017 1:31:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.281    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
Ngày đăng: 24/01/2017 5:24:43 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.178    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 29/07/2016 4:23:07 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.722    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015
Ngày đăng: 29/07/2016 4:21:00 CH      Tác giả: HDQT
Lượt xem: 1.259    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
Ngày đăng: 04/03/2015 2:46:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 2.555    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...


  Tổng số 14 Trang / 2 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 24/02/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 1,086
   năm: 2,555 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 203,18
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 24/02/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,7 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,482
   tháng: 4,865
   năm: 13,955 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:13.622.794
ĐANG TRỰC TUYẾN: 37