Loading ...
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng: 24/07/2019 8:29:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 628    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018
Ngày đăng: 25/01/2019 3:43:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 567    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2018, nội dung cụ thể: ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 27/07/2018 6:15:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 666    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
Ngày đăng: 23/01/2018 3:51:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 947    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 26/07/2017 1:31:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.217    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
Ngày đăng: 24/01/2017 5:24:43 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.115    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 29/07/2016 4:23:07 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.654    Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015
Ngày đăng: 29/07/2016 4:21:00 CH      Tác giả: HDQT
Lượt xem: 1.204    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
Ngày đăng: 04/03/2015 2:46:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 2.493    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: ...
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 30/07/2014 10:26:24 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 2.171    Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ...


  Tổng số 13 Trang / 2 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 06/12/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,055
   tháng: 0,812
   năm: 20,186 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 203,78
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 06/12/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,9 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,397
   tháng: 5,320
   năm: 177,294 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:13.208.520
ĐANG TRỰC TUYẾN: 17