Loading ...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018 2:55:00 CH      Tác giả: SBA
Lượt xem: 1.353    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng: 14/03/2018 4:19:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 2.576    Phản hồi: 0
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Ngày đăng: 19/04/2017 3:02:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 401    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày đăng: 05/04/2017 8:37:00 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 762    Phản hồi: 0
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Ngày đăng: 21/04/2016 11:03:00 SA      Tác giả: HDQT
Lượt xem: 2.870    Phản hồi: 0
Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại số 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng ...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Ngày đăng: 10/04/2015 12:14:00 CH      Tác giả: HDQT
Lượt xem: 3.445    Phản hồi: 0
Đại hội cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 10 tháng 04 năm 2015 tại số 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng ...
Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Ngày đăng: 20/03/2015 5:24:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 4.093    Phản hồi: 0
Công ty cổ phần Sông Ba thông báo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cụ thể như sau: ...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Ngày đăng: 26/03/2014 2:45:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 4.025    Phản hồi: 0
Đại hội cổ đông năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng ... ...
Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Ngày đăng: 07/03/2014 7:28:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 3.051    Phản hồi: 0
Công ty cổ phần Sông Ba thông báo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 cụ thể như sau: ...
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
Ngày đăng: 26/06/2013 3:37:00 CH      Tác giả: PKTKH
Lượt xem: 3.987    Phản hồi: 0
Đại hội cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Sông Ba được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng ...


  Tổng số 22 Trang / 3 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 14/12/2018
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,102
   tháng: 0,736
   năm: 28,640 / 42
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 201,93
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 14/12/2018
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,6 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,348
   tháng: 5,547
   năm: 131,015 / 180
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.315.800
ĐANG TRỰC TUYẾN: 61