Loading ...
Báo cáo Tài chính Quí III năm 2018
Ngày đăng: 16/10/2018 3:13:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 506    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí III năm 2018 ... ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Ngày đăng: 08/08/2018 10:23:31 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 488    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán, cụ thể như sau: ...
Báo cáo Tài chính Quí II năm 2018
Ngày đăng: 18/07/2018 4:47:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 6.842    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí II năm 2018 ... ...
Báo cáo Tài chính Quí I năm 2018
Ngày đăng: 17/04/2018 6:06:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 982    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí I năm 2018 ...
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Ngày đăng: 19/03/2018 5:46:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.222    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ...
Báo cáo Tài chính Quí IV năm 2017
Ngày đăng: 19/01/2018 3:50:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.015    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí IV năm 2017 ...
Báo cáo Tài chính Quí III năm 2017
Ngày đăng: 20/10/2017 4:21:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.332    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí III năm 2017 ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày đăng: 10/08/2017 6:42:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.254    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau: ...
Báo cáo Tài chính Quí II năm 2017
Ngày đăng: 19/07/2017 4:53:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 19.046    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí II năm 2017 ... ...
Báo cáo Tài chính Quí I năm 2017
Ngày đăng: 20/04/2017 4:18:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.431    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trrân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí I năm 2017 ...


  Tổng số 53 Trang / 6 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 14/12/2018
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,102
   tháng: 0,736
   năm: 28,640 / 42
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 201,93
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 14/12/2018
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,6 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,348
   tháng: 5,547
   năm: 131,015 / 180
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.315.831
ĐANG TRỰC TUYẾN: 90