Loading ...
Báo cáo Tài chính Quí IV năm 2018
Ngày đăng: 18/01/2019 4:17:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 513    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí IV năm 2018 ...
Báo cáo Tài chính Quí III năm 2018
Ngày đăng: 16/10/2018 3:13:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 895    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí III năm 2018 ... ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Ngày đăng: 08/08/2018 10:23:31 SA      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 742    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán, cụ thể như sau: ...
Báo cáo Tài chính Quí II năm 2018
Ngày đăng: 18/07/2018 4:47:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 15.630    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí II năm 2018 ... ...
Báo cáo Tài chính Quí I năm 2018
Ngày đăng: 17/04/2018 6:06:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.141    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí I năm 2018 ...
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Ngày đăng: 19/03/2018 5:46:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.542    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ...
Báo cáo Tài chính Quí IV năm 2017
Ngày đăng: 19/01/2018 3:50:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.128    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí IV năm 2017 ...
Báo cáo Tài chính Quí III năm 2017
Ngày đăng: 20/10/2017 4:21:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.445    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí III năm 2017 ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Ngày đăng: 10/08/2017 6:42:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 1.342    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau: ...
Báo cáo Tài chính Quí II năm 2017
Ngày đăng: 19/07/2017 4:53:00 CH      Tác giả: PTCKT
Lượt xem: 27.770    Phản hồi: 0
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí II năm 2017 ... ...


  Tổng số 54 Trang / 6 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 19/03/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,050
   tháng: 0,798
   năm: 5,518 / 0
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 0,00
   hiện tại: 202,12
   tối đa: 0,00
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 19/03/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 57,8 / 0
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,310
   tháng: 4,211
   năm: 43,783 / 0
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.796.018
ĐANG TRỰC TUYẾN: 334