Loading ...
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba.
Ngày đăng: 30/06/2020 2:53:46 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 586    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể: ...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Ngày đăng: 02/06/2020 4:58:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.867    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau: ...
CBTT: Chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị NMTĐ Tầm Phục.
Ngày đăng: 18/05/2020 3:49:16 CH      Tác giả: P. TCKT
Lượt xem: 303    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: Chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị NMTĐ Tầm Phục. ...
Thông báo hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng: 14/04/2020 4:07:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.136    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau: ...
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2020 so với quý 1/2019.
Ngày đăng: 14/04/2020 3:41:00 CH      Tác giả: P. TCKT
Lượt xem: 707    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2020 so với quý 1/2019, cụ thể: ...
Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2020.
Ngày đăng: 14/04/2020 3:36:00 CH      Tác giả: P. TCKT
Lượt xem: 742    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố thông tin Báo cáo Tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2020. ...
CBTT: Thay đổi tỷ lệ và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty CP Sông Ba.
Ngày đăng: 09/04/2020 2:32:25 CH      Tác giả: P.TCKT
Lượt xem: 502    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: Thay đổi tỷ lệ và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Sông Ba. ...
Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng: 27/03/2020 5:03:00 CH      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 3.145    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể: ...
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày đăng: 26/03/2020 9:59:00 SA      Tác giả: HĐQT
Lượt xem: 1.310    Phản hồi:
Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau: ...
Báo cáo thường niên năm 2019
Ngày đăng: 17/03/2020 1:37:00 CH      Tác giả: P.TCKT
Lượt xem: 1.682    Phản hồi:
Báo cáo thường niên năm 2019 ...


  Tổng số 256 Trang / 26 trang

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 06/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,7 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,068
   tháng: 0,366
   năm: 9,193 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,52
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 06/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,313
   tháng: 1,678
   năm: 39,318 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.402.551
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.779