Loading ...

Chi ủy SBA làm việc với Đoàn giám sát UBKT Đảng ủy EVNCPC.

19 Tháng Chín 2019 - Võ Anh Tuấn
Lượt xem: 744     Phản hồi: 0

          Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại văn phòng Công ty, Chi ủy Công ty CP Sông Ba (SBA) đã tiếp và làm việc với Đoàn giám sát UBKT Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) do đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Phạm Phong - Bí thư chi bộ, báo cáo với Đoàn về kết quả tự giám sát các mặt hoạt động của chi bộ trong 08 tháng đầu năm 2019.

 

 

Đ/c Bí thư chi bộ báo cáo kết quả tự giám sát 

Về công tác sản xuất kinh doanh điện năng, trong tám tháng đầu năm 2019, lưu lượng nước về hồ Krông H’Năng đúng dự liệu, việc sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hai nhà máy Krông H’năng, Khe Diên được thực hiện chu đáo sau mùa mưa năm 2018 và thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong vận hành sản xuất điện nên kết quả sản xuất kinh doanh của hai nhà máy thủy điện tốt. Hai nhà máy hoàn thành tốt công tác môi trường, AT-VSLĐ, PCCN và PCLB.

Về dịch vụ tư vấn, nghiên cứu:

+ Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký: Vận hành xả lũ liên hồ sông Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn; Thiết kế, quản lý các DATĐ Tầm Phục (2,4MW), Sông Bung 3A (20MW);

+ Ký các hợp đồng mới với tổng giá trị 1,30 tỷ đồng, gồm: Quy trình vận hành các hồ: Sông Tranh 4; Tầm Phục; Kế hoạch bảo vệ môi trường Tầm Phục; Đề án khai thác sử dụng nước mặt Sông Bung 3A; Tầm Phục;

+ Công ty đã hoàn thành nghiên cứu, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc, giải pháp kết nối, phần mềm tính toán và website để tự động thu thập số liệu, giám sát trực tuyến thông số vận hành các nhà máy Khe Diên, Krông H’năng theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 và Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018.

Về đầu tư xây dựng DATĐ Khe Diên mở rộng nâng công suất từ 9 MW lên 15MW:

+ Hoàn thành giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng.

+ Thi công các hạng mục chính: Đã tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với các nhà thầu thi công các hạng mục: Xây dựng nhà máy, kênh xả và đường ống áp lực.

+ Mua sắm thiết bị đồng bộ: Ký kết hợp đồng với Nhà thầu Vaptech (Bulgaria); Phát hành L/C, giải quyết tạm ứng đợt I: 198.000 USD. Đang trong giai đoạn hoàn thiện bản vẽ thiết kế thiết bị và xây dựng.

Về công tác quản lý, điều hành: Công ty luôn động viên, khuyến khích đảng viên, người lao động phát huy dân chủ; luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong sản xuất kinh doanh; hoàn thiện và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 có hiệu quả; khuyến khích người lao động làm việc sáng tạo, năng suất lao động cao; các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện kịp thời, đầy đủ, luôn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBNV, tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2019 kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018.     

Về công tác cổ đông: Tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 từ ngày 27/5/2019; thực hiện nhanh chóng việc điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của Cổ đông, trả lời kịp thời, đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông trên website Công ty và đã nhận được sự hài lòng của Cổ đông. Công ty được Vietstock đánh giá, bình chọn là một trong tổng số 259 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2019.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Chi ủy thực hiện kiểm tra, giám sát theo Quy định 86-QĐ/TW ngày 1/6/2017 và Chương trình kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2019. Chi ủy luôn tạo điều kiện để Đảng viên phát huy đầy đủ các quyền của Đảng viên. Tất cả Đảng viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đảng viên theo Điều lệ Đảng; Đảng viên không vi phạm quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Về công tác xây dựng Đảng và hai tổ chức đoàn thể quần chúng:

Chi bộ đã ban hành Nghị quyết chi bộ năm 2019. Thực hiện tốt quy chế làm việc của chi ủy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo. Chất lượng đảng viên trong chi bộ tốt và chất lượng kết nạp đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng viên luôn thực hành nêu gương trong mọi mặt: Không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đã trình hồ sơ đề nghị Đảng ủy EVN CPC xem xét kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho hai đảng viên dự bị.

Chi ủy đã tổ chức họp với Ban chấp hành công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên công ty ngay từ đầu năm về xây dựng Kế hoạch hoạt động năm của hai đoàn thể với mục tiêu xây dựng Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên vững mạnh: Đoàn thanh niên SBA nhận danh hiệu chi đoàn xuất sắc năm 2018 và Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng; Công đoàn SBA lần đầu tiên được Công đoàn EVNCPC tặng cờ thi đua Giải Ba trong phong trào thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2018 Khối hậu cần - Dịch vụ - Cổ phần.

Đối với đồng chí Bí thư chi bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trong sinh hoạt chi bộ luôn động viên, khuyến khích đảng viên tích cực thực hiện phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ, tự giác học tập mọi mặt để nâng tầm vai trò và tiến bộ; trong công tác, sinh hoạt luôn gương mẫu, nêu gương cho đảng viên, CBNV Công ty; luôn sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Chăm lo đào tạo, nâng tầm đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, nhân tố quyết định để Công ty phát triển bền vững và vươn đến những tầm cao. Chăm lo xây dựng văn hóa SBA. Công khai, minh bạch các hoạt động của Công ty, thực hiện kê khai tài sản hàng năm theo quy định. Là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền.       

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Khánh đã đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh đạo toàn diện của chi ủy tạo được sự đoàn kết, đồng thuận cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đối với đ/c Bí thư chi bộ, tiếp tục phát huy các ưu điểm, thành tích đã đạt được, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, gương mẫu về đạo đức, tác phong cho cán bộ đảng viên, quần chúng học tập và noi theo. Về nội dung sinh hoạt chi bộ cần thể hiện phần đánh giá đối với học tập Chỉ thị 05 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; cần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong chi bộ theo hướng dẫn đã ban hành.  

            Đồng chí Bí thư cảm ơn những góp ý chân tình và xây dựng của Đoàn Giám sát UBKT Đảng ủy Tổng công ty, sẽ luôn nỗ lực lãnh đạo chi bộ, Công ty phát triển bền vững, làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung từ năm 2015 đến năm 2020.

 

 

Thông tin phản hồi / góp ý:Gửi phản hồi / góp ý

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 06/07/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 8,7 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,068
   tháng: 0,366
   năm: 9,193 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 199,52
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 06/07/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,313
   tháng: 1,678
   năm: 39,318 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.402.493
ĐANG TRỰC TUYẾN: 7.776