Loading ...

SBA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

25 Tháng Tư 2019 - Võ Anh Thuỳ An
Lượt xem: 1.440     Phản hồi: 0

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ngày 12/04/2019 tại Hội trường Công ty, 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

 

Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 35 Cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 38.428.748 cổ phần tham dự, tương đương với 63,62% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Về phía Đại biểu, Khách mời có sự hiện diện của Ông Lê Nam Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch Công đoàn EVNCPC, Ông Trần Đình Thanh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC, Bà Huỳnh Thị Cúc – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu và Bà Bùi Thị Kim Hoa – Chánh văn phòng Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu.

 

Chủ tọa phiên họp Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 


Đoàn Chủ tịch: Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Chủ tịch HĐQT (bên phải) và Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bên trái)

 


Ông Phạm Phong trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019

 

Ông Phạm Phong - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019”, cụ thể như sau:

 

Năm 2018, thời tiết không còn thuận lợi, càng về cuối năm lưu lượng nước về các hồ càng thấp, đến tháng 10/2018, El Nino đã quay lại. Trong khi đó, thị trường phát điện cạnh tranh ngày càng phức tạp, tình hình tài chính Công ty khó khăn do sản lượng điện thiếu hụt. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đến nửa cuối tháng 12/2018, xuất hiện lũ muộn ở cả 02 Nhà máy, mọi người ra sức thi đua với thời gian, kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 96,34 tỷ đồng, đạt 102,04% kế hoạch và lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.595 đồng/CP, đạt 102,18% kế hoạch.

 

Năm 2019, dựa trên những dự báo về El Nino cùng với tình hình hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

 

TT

Nội dung chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Sản lượng điện thương phẩm

x106 kWh

190,00

-

Khe Diên

x106 kWh

34,00

-

Krông H’năng

x106 kWh

156,00

2

Tổng doanh thu:

tỷ đồng

222,26

2.1

Từ sản xuất điện

tỷ đồng

214,76

-

Khe Diên

tỷ đồng

42,79

-

Krông H’năng

tỷ đồng

171,97

2.2

Từ dịch vụ tư vấn và thu khác

tỷ đồng

7,50

3

Tổng chi phí

tỷ đồng

142,76

4

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

79,50

5

Lợi nhuận sau thuế

tỷ đồng

73,37

6

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu

đồng/CP

1.215

 

Một số công việc chính khác (Xem Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019).

   

Về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch HĐQT đã đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 và tầm nhìn đến 2024, cụ thể như sau:

 

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của HĐQT nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban Điều hành luôn được thông suốt và mang lại hiệu quả bền vững.   

 

Về kết quả SXKD, năm 2018 điều kiện thời tiết không thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ thấp chỉ bằng 38% so với trung bình nhiều năm. Từ ngày 15/12/2018 xuất hiện đợt lũ muộn ở cả 02 Nhà máy, Công ty đã nỗ lực vận hành toàn thời gian 02 Nhà máy và vượt 5% công suất định mức. Tuy kết quả sản lượng điện 02 Nhà máy chỉ đạt 85,30% nhưng doanh thu sản xuất điện đạt gần 99% kế hoạch, các chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế và lãi cơ bản trên cổ phiếu đều vượt kế hoạch đề ra.

 

Năm 2019, tiếp tục duy trì ổn định trong hoạt động SXKD Công ty, tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 190,00 triệu kWh, tổng doanh thu từ sản xuất điện dự kiến đạt 214,76 tỷ đồng. Phát huy tốt công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong mọi hoạt động SXKD Công ty. Triển khai thực hiện dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2, Sông Tranh 1 và sẽ trình xin ý kiến Cổ đông vào thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Về tầm nhìn đến năm 2024, dựa trên những mục tiêu cần đạt được, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đã trình bày kế hoạch và giải pháp chính cho các vấn đề về: Bố trí nhân sự; Hệ thống quản lý; Công tác vận hành; Công tác thực hiện các dự án đầu tư; Công tác đào tạo phát triển đội ngũ CBCNV; Công tác dịch vụ tư vấn và công tác Cổ đông (Chi tiết xem file đính kèm).

 

Sau phần trình bày nội dung của 04 Báo cáo và 05 Tờ trình, là phần thảo luận của ĐHĐCĐ. Các Cổ đông đã nêu một số câu hỏi liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018, những yếu tố liên quan đến kỹ thuật, vận hành thị trường điện như công bố thông tin mực nước hồ Krông H’năng lên website Công ty, giá bán điện và việc đầu tư các dự án thủy điện Krông H’năng 2 và Sông Tranh 1.v.v. Các câu hỏi đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận của toàn thể Cổ đông tham dự.

 


Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp

 

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua nội dung của 04 Báo cáo và 05 Tờ trình. Kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành với tỷ lệ cao cho tất cả các nội dung biểu quyết.

 

Kết thúc phiên họp, Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2019 và Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

 


Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2019

 

Bế mạc phiên họp, thay mặt HĐQT, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, hỗ trợ xây dựng của Cổ đông để Công ty vượt qua mọi khó khăn, để phiên họp ĐHĐCĐ hôm nay thành công tốt đẹp. HĐQT cam kết luôn đặt lợi ích của Cổ đông lên trên hết. HĐQT một lần nữa chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã thu xếp về tham dự phiên họp và kính chúc quý Cổ đông sức khỏe, thành công, hạnh phúc!

 


Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp

 

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba thường niên năm 2019 đã kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

 

Thông tin phản hồi / góp ý:Gửi phản hồi / góp ý

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

Đoàn SBA chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng thiết bị đồng bộ nhà máy - Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên.
SBA tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, Người lao động năm 2020 và Kỷ niệm 17 năm thành lập Công ty.
CN Công ty Cổ phần Sông Ba - NMTĐ Krông H'năng được UBND tỉnh Phú Yên khen tặng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.
SBA HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG, DOANH THU NĂM 2019
SBA tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
Công ty Cổ phần Sông Ba tổ chức tham quan nghỉ dưỡng năm 2019 cho CBCNV
Bóng đá và Doanh nghiệp
SBA dự kiến hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
DỊCH VỤ TƯ VẤN SBA PHÁT TRIỂN
Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - NMTĐ Krông H'năng được Tổng Cục thuế khen tặng thành tích thực hiện chính sách thuế năm 2017
SBA tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018
Tham luận về Nhận thức, chấp hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Công ty Cổ phần Sông Ba
Khơi nguồn cảm hứng từ những chuyến đi
Ngày Thiếu nhi, nghĩ về bài hát “Cho con”
Hội nghị người lao động Công ty năm 2018
12345678910...

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 03/06/2020
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,054
   tháng: 0,161
   năm: 7,162 / 32
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,40
   hiện tại: 200,73
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt độngNgày: 03/06/2020
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 63,8 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,216
   tháng: 0,653
   năm: 29,124 / 165
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:14.180.239
ĐANG TRỰC TUYẾN: 49