Loading ...

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

21 Tháng Hai 2019 - PTCKT
Lượt xem: 603     Phản hồi: 0

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

 

Kính gửi:        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên TCPH:         Công ty Cổ phần Sông Ba

 

Tên giao dịch:    Công ty Cổ phần Sông Ba

 

Trụ sở chính:      573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

 

Điện thoại:          0236 3653592                         Fax: 0236 3653593

 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

 

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

 

Mã chứng khoán:   SBA

 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

Mệnh giá:               10.000 đồng/cổ phiếu

 

Sàn giao dịch:        HOSE

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

 

1. Lý do và mục đích:

 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2019.

 

2. Nội dung cụ thể:

 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

 

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

 

- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 01 - 15/04/2019.

 

- Địa điểm thực hiện:

 

Công ty Cổ phần Sông Ba

 

Địa chỉ: 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

 

- Nội dung họp:

 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

 

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;

 

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018;

 

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

 

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2018;

 

+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Công ty Cổ phần Sông Ba kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Ba

 

                     573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

 

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sba2007@songba.vn

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

       Trân trọng.

 

Thông tin phản hồi / góp ý:Gửi phản hồi / góp ý

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 24/05/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,218
   tháng: 2,917
   năm: 10,678 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 199,32
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 24/05/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 1,013
   tháng: 13,526
   năm: 66,205 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.153.319
ĐANG TRỰC TUYẾN: 91