Loading ...

SBA tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

03 Tháng Tư 2018 - Võ Anh Tuấn
Lượt xem: 809     Phản hồi: 0


Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, ngày 30/03/2018 tại Hội trường Công ty, 573 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.Về dự phiên họp, có sự hiện diện của 29 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 37.963.842 cổ phần tham dự, đạt 62,97% cổ phần có quyền biểu quyết.Về phía đại biểu, Khách mời có sự hiện diện của Ông Trần Đình Thanh - Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Ông Hoàng Lê Giang - Ủy viên Thường vụ Công đoàn EVNCPC, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, Ông Phạm Sĩ Huân – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, Ông Trần Quang Hòa - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Đà Nẵng, Ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.Ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì phiên họp.Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT (bên phải) và Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bên trái) chủ trì phiên họpÔng Phạm Phong trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và Chiến lược của SBA 03 đến 05 năm đến.Ông Phạm Phong - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 và Chiến lược 3 đến 5 năm đến”, cụ thể như sau:Năm 2017, tình hình nước về các hồ thuận lợi nên hoạt động sản xuất kinh doanh của hai nhà máy thủy điện Krông H’năng, Khe Diên rất tốt và cao nhất từ khi bắt đầu vận hành đến nay; tạo điều kiện cho Công ty triển khai hiệu quả và hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, lợi nhuận sau thuế và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng gấp đôi so với năm 2016.Về kế hoạch SXKD năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:Một số công việc chính khác, xin xem Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (file đính kèm)   Về Chiến lược của SBA 03 đến 05 năm đến, Ông Phạm Phong nêu thực trạng chung của Công ty, từ đó việc xây dựng Chiến lược là yêu cầu hết sức cần thiết để tồn tại và phát triển, đảm bảo Công ty ổn định sản xuất và phát triển bền vững. Chiến lược xác định Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi, thực thi Văn hóa SBA, nguồn nhân lực của SBA, Phân tích SBA theo “SWOT”, Tiềm năng 03 đến 05 năm đến của SBA; Giải pháp về kỹ thuật, tài chính, quản trị nguồn nhân lực và phân kỳ thực hiện các Dự án (chi tiết xin xem file đính kèm).Về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT đã đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của HĐQT nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban Điều hành luôn được thông suốt và mang lại hiệu quả bền vững.   Về kết quả SXKD năm 2017, Công ty triển khai hiệu quả và hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, lợi nhuận sau thuế và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng gấp đôi so với năm 2016.Năm 2018, tiếp tục duy trì ổn định trong hoạt động SXKD Công ty, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 222,00 triệu kwh, tổng doanh thu đạt 257,50 tỷ đồng; cổ tức phấn đấu đạt 15%. Phát huy tốt công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong mọi hoạt động SXKD Công ty. Thực hiện đầu tư mở rộng thêm 01 tổ máy, nâng công suất NMTĐ Khe Diên lên 15,0 MW; tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư dự án thủy điện Krông H’năng 2, Sông Tranh 1, dự án Năng lượng mặt trời và sẽ trình xin ý kiến Cổ đông vào thời điểm thích hợp để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động (Chi tiết xin xem file đính kèm).Sau phần trình bày nội dung của 04 Báo cáo và 07 Tờ trình, là phần thảo luận của ĐHĐCĐ. Các Cổ đông đã nêu một số câu hỏi liên quan đến việc chi trả cổ tức đợt 2 (7%), cơ sở để thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2018, giá bán điện và việc đầu tư nhà máy năng lượng điện mặt trời. Các câu hỏi đã được Chủ tọa trả lời đầy đủ và rõ ràng.Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họpKết thúc phần thảo luận, Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua nội dung của 04 Báo cáo và 07 Tờ trình. Kết quả tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cho tất cả các nội dung biểu quyết.Tại phiên họp này, ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2019). Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQTNgay khi có kết quả bầu cử, HĐQT đã nhóm họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Kết quả bầu bổ sung hai thành viên HĐQT cũng như bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đã được báo cáo với ĐHĐCĐ:   - Ông Đinh Châu Hiếu Thiện: Chủ tịch HĐQT;   - Ông Phạm Sĩ Huân: Thành viên HĐQT.

 


HĐQT đã ra mắt Đại hội đồng cổ đông.HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ
(từ phải sang trái: Ô.Phạm Sĩ Huân, Ô.Phạm Phong, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Ô.Thái Văn Thắng)Tại phiên họp, Ông Thái Văn Thắng và Ông Phạm Phong đã trao tặng quà lưu niệm cho Ông Nguyễn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT) và Ông Nguyễn Lương Mính (nguyên Thành viên HĐQT).Đại diện HĐQT trao quà lưu niệm cho Ông Nguyễn Thành và Ông Nguyễn Lương MínhPhát biểu tại phiên họp, Ông Nguyễn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT, đã cảm ơn Cổ đông sáng lập, các Cổ đông, các tổ chức tín dụng, CBNV SBA đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ HĐQT vượt qua mọi khó khăn trong thời gian qua. Hiện nay theo yêu cầu bố trí lại cán bộ của các công ty đại chúng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ông Nguyễn Thành rất mong quý Cổ đông thông cảm về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại SBA và ủng hộ các Thành viên HĐQT mới được bầu. Chắc chắn rằng các Thành viên HĐQT sẽ đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, phát triển tốt theo lộ trình chiến lược 5 năm đã đề ra. Một lần nữa Ông cảm ơn quý Cổ đông và chúc Công ty không ngừng lớn mạnh trong tương lai.Ông Nguyễn Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT - phát biểuÔng Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT chuyên trách, chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã tín nhiệm bầu Ông vào Thành viên HĐQT. Ông xin hứa sẽ cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc nỗ lực xây dựng Công ty phát triển bền vững, cam kết sẽ công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi quyền lợi cho Cổ đông, tuân thủ qui định của pháp luật về công ty đại chúng, đảm bảo vai trò của Người đại diện phần vốn của EVN CPC tại SBA. Ông cảm ơn Cổ đông sáng lập, xin hứa sẽ luôn phấn đấu duy trì sự phát triển bền vững của SBA để không phụ lòng tin của quý Cổ đông. Chúc quý Cổ đông mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc!Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Chủ tịch HĐQT – phát biểuKết thúc phiên họp, Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2018 và Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ năm 2018Bế mạc phiên họp, thay mặt HĐQT, Ông Thái Văn Thắng đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, hỗ trợ xây dựng của Cổ đông để Công ty vượt qua mọi khó khăn, để phiên họp ĐHĐCĐ hôm nay thành công tốt đẹp. HĐQT cam kết luôn đặt lợi ích của Cổ đông lên trên hết, từ Cổ đông nhỏ đến Cổ đông lớn. HĐQT một lần nữa chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã thu xếp về tham dự phiên họp và kính chúc quý Cổ đông sức khỏe, thành công, hạnh phúc!Ông Thái Văn Thắng - Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họpPhiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba thường niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 18/12/2018
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 9,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,193
   tháng: 1,498
   năm: 29,402 / 42
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 202,67
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt độngNgày: 18/12/2018
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 64,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 1,574
   tháng: 11,192
   năm: 136,659 / 180
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:11.336.455
ĐANG TRỰC TUYẾN: 50