Loading ...

Chi ủy SBA làm việc với Đoàn giám sát UBKT Đảng ủy EVNCPC

10 Tháng Mười Một 2017 - Võ Anh Tuấn
Lượt xem: 1.367     Phản hồi: 0

Sáng ngày 03 tháng 11 năm 2017 tại văn phòng Công ty, Chi ủy Công ty CP Sông Ba (SBA) đã tiếp và làm việc với Đoàn giám sát UBKT Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung do đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, làm Trưởng đoàn. Đồng chí Phạm Phong - Bí thư chi bộ, báo cáo với Đoàn về kết quả tự giám sát các mặt hoạt động của chi bộ trong 10 tháng đầu năm 2017.

 Đ/c Bí thư chi bộ báo cáo kết quả tự giám sátVề công tác sản xuất kinh doanh điện năng, mười tháng đầu năm 2017, lưu lượng nước về hai hồ thuận lợi, việc sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hai nhà máy Krông H’năng, Khe Diên được thực hiện chu đáo sau mùa mưa năm 2016 và thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong vận hành sản xuất điện nên kết quả sản xuất kinh doanh của hai nhà máy thủy điện rất tốt, cao nhất từ khi đi vào vận hành đến nay: Ngày 13/9/2017, NM Khe Diên hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 (39,0/39,0 triệu kWh), ngày 16/10/2017, NM Krông H’năng cũng đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm (170/170 triệu kWh) và ngày 05/10/2017 là ngày SBA hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2017 (230,0 tỷ đồng) theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Hai nhà máy hoàn thành tốt công tác môi trường, AT-VSLĐ, PCCN và PCLB.Về công tác Dịch vụ tư vấn: Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết năm 2016 và ký kết thực hiện thêm các hợp đồng tư vấn mới (với tổng giá trị 1,07 tỷ đồng).Về công tác nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến: Đang thực hiện các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng, thực tiễn cao trong xã hội: Tự động hóa công tác vận hành xả lũ tại NMTĐ Krông H’năng; Tự động quan trắc đường bão hòa thấm trong thân đập đất NMTĐ Krông H’năng, truyền dữ liệu về máy tính để theo dõi; Đã đăng ký và được chấp thuận 02 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: “Vận hành xả lũ liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam” và “Vận hành xả lũ liên hồ trên lưu vực sông Ba tỉnh Phú Yên”; Đã đăng ký và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam chấp thuận nghiên cứu đề tài: “Vận hành xả lũ liên hồ Sông Hồng”.Về công tác đầu tư dự án mới: Hoàn thành hồ sơ báo cáo đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên nâng công suất lên 15MW trình UBND tỉnh Quảng Nam, lập kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án; hạng mục đầu tư xây dựng đoạn đường tránh mỏ than Nông Sơn vào nhà máy Khe Diên đã được HĐQT thống nhất cho phép đầu tư, được UBND huyện Nông Sơn thống nhất chủ trương, đang giải quyết các thủ tục liên quan để triển khai thi công; tiếp tục theo dõi và triển khai giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan khi điều kiện thuận lợi đối với dự án TĐ Krông H’năng 2, Sông Tranh 1; đang thử nghiệm Dự án Năng lượng mặt trời trên lòng hồ Krông H’năng.Về công tác quản lý, điều hành: Văn hóa SBA thường xuyên được quan tâm, xây dựng môi trường làm việc “xanh, sạch, đẹp, an toàn, dân chủ, văn hóa”; động viên, khuyến khích đảng viên, người lao động phát huy dân chủ; luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong sản xuất kinh doanh; hoàn thiện và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 có hiệu quả; ban hành Quy chế đánh giá hiệu quả Trưởng các đơn vị, xây dựng quy chế lương mới nhằm động viên, khuyến khích người lao động làm việc sáng tạo, năng suất lao động cao; thành lập Phòng nghiên cứu và phát triển để tập trung giải quyết những tồn tại của Công ty trong quá trình phát triển và triển khai những đề tài nghiên cứu Công ty đang thực hiện; tuyển dụng 19 cử nhân và kỹ sư để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện kịp thời, đầy đủ, luôn quan tâm, hỗ trợ đời sống cho CBNV, tổ chức cho CBNV và gia đình (45 người) đi tham quan đảo Lý Sơn vào dịp lễ 30/4 và 1/5, tổ chức cho 13 CBNV đi tham quan, học tập ở Hàn Quốc từ 22-26/06/2017; tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm như Hội nghị người lao động, Lễ kỷ niệm 10 năm vận hành phát điện NMTĐ Khe Diên và Hội thao Công ty, Đại hội Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên; chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và các loại quỹ đối với Nhà nước.     Về công tác cổ đông, tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 từ ngày 31/5/2017; thực hiện nhanh chóng việc điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của Cổ đông, trả lời kịp thời, đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông trên website Công ty và đã nhận được sự hài lòng của Cổ đông; công tác công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo qui định của Luật Chứng khoán.Về công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2017; quán triệt nghiêm túc, đầy đủ việc thực hiện Qui định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đảng viên trong chi bộ gương mẫu trong chấp hành qui định. Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo.Về công tác xây dựng Đảng và hai tổ chức đoàn thể quần chúng: Kết nạp được 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho hai Đảng viên dự bị và hoàn thành thủ tục xét kết nạp đảng cho 01 quần chúng ưu tú. Với mục tiêu xây dựng Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên vững mạnh, Chi ủy đã tổ chức họp với BCH Công đoàn và BCH Chi đoàn Thanh niên Công ty về xây dựng kế hoạch hoạt động của hai đoàn thể ngay từ đầu năm. Công đoàn Công ty đã thực hiện đầy đủ vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Chi đoàn Thanh niên đã thực hiện vai trò xung kích trong lao động sáng tạo.Về công tác tuyên huấn, Chi bộ đã quán triệt các nội dung tư tưởng chỉ đạo của các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến các đảng viên và CBNV trong công ty. Cụ thể Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Sau mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, Chi bộ xây dựng Chương trình hành động và tất cả đảng viên đều viết bài thu hoạch.Về công tác xã hội, an ninh quốc phòng: Đảm bảo an ninh khu vực tại hai nhà máy, văn phòng Công ty; trong công tác xã hội, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, thể hiện tinh thần văn hóa SBA trong tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng xã hội.Đối với đồng chí Bí thư chi bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trong sinh hoạt chi bộ luôn động viên, khuyến khích đảng viên tích cực thực hiện phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ để cùng tiến bộ; trong công tác, sinh hoạt luôn gương mẫu, nêu gương cho đảng viên, CBNV Công ty; luôn sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, điều hành Công ty nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao. Chăm lo đào tạo, nâng tầm đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, nhân tố quyết định để Công ty phát triển bền vững và vươn đến những tầm cao. Chăm lo xây dựng văn hóa SBA. Công khai, minh bạch các hoạt động của Công ty, thực hiện kê khai tài sản hàng năm theo quy định. Luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm về thời gian và tiền bạc. Kết quả: Không có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong Công ty.     Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Khánh đã đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi ủy tạo được sự đoàn kết, đồng thuận cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đối với đ/c Bí thư chi bộ, tiếp tục phát huy các ưu điểm đã đạt được, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, gương mẫu về đạo đức, tác phong cho cán bộ đảng viên, quần chúng học tập và noi theo; về nội dung sinh hoạt chi bộ cần thêm phần đánh giá việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Bí thư cảm ơn những góp ý xây dựng của Đoàn Giám sát UBKT Đảng ủy Tổng công ty, sẽ tiếp tục lãnh đạo chi bộ, Công ty phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động theo nghị quyết của chi bộ từ năm 2016 đến năm 2020.


 

Thông tin phản hồi / góp ý:Gửi phản hồi / góp ý

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

SBA với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Đoàn Thanh niên SBA nhận danh hiệu Chi đoàn xuất sắc năm 2018 và Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng
Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IV - năm 2018 “VẠN TRÁI TIM - MỘT TẤM LÒNG”
Đoàn Thanh niên SBA tham gia công tác dân vận tình nguyện hè năm 2018
Hội nghị sơ kết Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chi đoàn SBA đạt giải thưởng “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018” do Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng
Đoàn viên Thanh niên SBA tham gia Tuần lễ Hồng EVN lần III - năm 2017
Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Sông Ba tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019
Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Ba tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Giải bóng đá SBA mở rộng - Hướng đến chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cổ phần Sông Ba
Ba bài học qua một chuyến tham quan
Đoàn thanh niên SBA tham gia hiến máu nhân đạo
SBA chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Chi ủy Công ty Cổ phần Sông Ba làm việc với Tổ Giám sát Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung
Chi bộ SBA tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
1234

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 16/09/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 0,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,000
   tháng: 0,000
   năm: 17,235 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 192,30
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Dừng SCBD định kỳNgày: 16/09/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 32,0 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,294
   tháng: 0,629
   năm: 105,784 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.750.240
ĐANG TRỰC TUYẾN: 31