Loading ...

Đoàn Kiểm tra, giám sát Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung làm việc tại Chi bộ Công ty Cổ phần Sông Ba

01 Tháng Mười 2015 - Võ Anh Tuấn
Lượt xem: 2.625     Phản hồi: 0

Sáng ngày 17 tháng 09 năm 2015 tại văn phòng Công ty, Chi ủy Công ty CP Sông Ba đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung do đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, làm Trưởng đoàn.Chi ủy SBA làm việc với Đoàn Kiểm tra Đảng ủy EVNCPCĐồng chí Phạm Phong, Bí thư chi bộ, đã báo cáo với Đoàn về kết quả các mặt hoạt động của chi bộ trong 08 tháng đầu năm 2015: Ngay từ đầu năm Chi bộ đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết chi bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 để làm cơ sở lãnh đạo tất cả các mặt hoạt động của chi bộ và Công ty.Về công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo hai nhà máy Khe Diên và Krông H’năng sẵn sàng huy động với hiệu quả cao nhất, an toàn về người và thiết bị; tuy nhiên do bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, tình hình tài chính Công ty gặp khó khăn. Về công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCLB, môi trường: Thực hiện tốt công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, các thiết bị chuyên dụng tại 2 nhà máy, tổ chức diễn tập công tác PCCC hàng quý, PCLB tại 2 nhà máy; ngày 17/6/2015 tại NM Krông H’năng, Công ty làm việc với Đoàn Thanh tra về môi trường thuộc Tổng cục Môi trường - Bộ Công Thương và được Đoàn Thanh tra đánh giá cao về công tác tuân thủ các qui định môi trường. Về dịch vụ Tư vấn, đã thực hiện ký 11 hợp đồng dịch vụ tư vấn với tổng giá trị 4.958 triêu đồng, đã hoàn thành 03 hợp đồng, giá trị tạm ứng và thanh toán các hợp đồng với giá trị 2.858 triệu đồng.Về công tác quản lý, điều hành: Xây dựng văn hóa SBA thường xuyên được quan tâm, công tác cải tiến, sáng kiến được đẩy mạnh (6 tháng đầu năm Công ty có 01 sáng kiến và 28 hợp lý hóa, cải tiến sản xuất đã được xét duyệt), thực hành tiết kiệm, hoàn thiện và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 có hiệu quả, quy trình đánh giá hiệu quả công tác được áp dụng tốt, thực sự đi sâu vào hoạt động của từng đơn vị, toàn công ty; công tác bổ nhiệm, tuyển dụng được quan tâm thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ.Về công tác cổ đông, tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 từ ngày 29/5/2015, thực hiện nhanh chóng việc điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của Cổ đông; trả lời kịp thời, đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông trên website của Công ty.Về công tác kiểm tra, giám sát, Chi ủy đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ việc tổ chức học tập, triển khai, chấp hành Điều lệ Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, chỉ đạo gắn thực hiện Quy chế dân chủ với nội dung 05 xây, 03 chống theo Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà nẵng; chi bộ không có đảng viên vi phạm, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo.Về công tác xây dựng Đảng và hai tổ chức đoàn thể quần chúng: Kết nạp được 02 đảng viên mới và đang làm thủ tục thẩm tra lý lịch để xét kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng. Với mục tiêu xây dựng Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên vững mạnh, Chi ủy đã tổ chức họp với BCH Công đoàn và BCH Chi đoàn Thanh niên Công ty về xây dựng kế hoạch hoạt động của hai đoàn thể trong năm 2015, thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra theo từng quý của hai tổ chức. Công đoàn Công ty đã thực hiện đầy đủ vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể người lao động. Chi đoàn Thanh niên đã thực hiện vai trò xung kích trong lao động sáng tạo.
 


Về công tác xã hội, an ninh quốc phòng: Đảm bảo an ninh khu vực tại hai nhà máy, văn phòng Công ty; trong công tác xã hội, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, thể hiện tinh thần văn hóa SBA trong tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng xã hội.Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Khánh đã đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh đạo của chi ủy, tuy nhiên chi bộ cần lưu ý phần đánh giá đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong sinh hoạt chi bộ, xây dựng quy chế phối hợp của cấp ủy với chính quyền và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ mới (2015 – 2020).Đồng chí Bí thư cảm ơn những góp ý xây dựng của Đoàn kiểm tra, giám sát Đảng ủy Tổng công ty, sẽ tiếp tục lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ năm 2015 cũng như Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ II (2015 – 2020).


 

 
 
 
Thông tin phản hồi / góp ý:Gửi phản hồi / góp ý

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Ngày: 17/08/2019
Nhà máy KHE DIÊN

 
Công suất (MW): 0,0 / 9
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,000
   tháng: 0,000
   năm: 17,235 / 34
Mực nước hồ: (m)
   tối thiểu: 187,44
   hiện tại: 191,17
   tối đa: 206,94
Tình trạng thiết bị: Dừng SCBD định kỳNgày: 17/08/2019
Nhà máy KRÔNG H'NĂNG

 
Công suất (MW): 31,9 / 64
Sản lượng: (triệu KWh)
   ngày: 0,219
   tháng: 4,415
   năm: 100,493 / 156
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang
hoạt động

Xem thông tin các ngày khácBản quyền © thuộc Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ: 573 Núi Thành - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3653592 - 0236.2215592
Email: sba2007@songba.vn
LƯỢT TRUY CẬP:12.589.201
ĐANG TRỰC TUYẾN: 16